แผนการศึกษา

0

ครู/บุคลากร

0

นักเรียน

200

FACEBOOK โรงเรียน

ปฏิทิน โรงเรียน

ช่องทางการติดต่อ


เลขที่ 65/2 หมู่ที่ 2 ต.บ้านยาง อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี 84180
Tel: 077481107
Fax: 077481107
E-mail : anuban.wrs@gmail.com

เกี่ยวกับเรา


ประวัติโรงเรียน