ผู้บริหาร

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง กลุ่มสาระ กลุ่มบริหาร
1 นายมูฮัมหมัดอาฟีฟี  อัซซอลีฮีย์ ผู้อำนวยการ สำนักอำนวยการ
2 นายภราดร  วารีศรี รองผู้อำนวยการ
3 นายไฮซัม  แวอูมา รองผู้อำนวยการ คณิตศาสตร์ สำนักอำนวยการ
4 นางสาวสุจิตรา  ยีหวังเจริญ เลขานุการ กลุ่มงานวิชาการ

ช่องทางการติดต่อ


เลขที่ 181 หมู่ที่ 6 ต.รูสะมิแล อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000
Tel: