เกี่ยวกับเรา

ปรัชญาการจัดการศึกษา

 

"คนดี คนเก่ง มีคุณธรรม"

 

ช่องทางการติดต่อ


เลขที่ 181 หมู่ที่ 6 ต.รูสะมิแล อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000
Tel: