เกี่ยวกับเรา

สัญลักษณ์โรงเรียน

ตราสัญลักษณ์

 ใช้ตราประจำมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คือ ตรามหาพิชัยมงกุฎ

 มหาพิชัยมงกุฎ คือ ศิราภรณ์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์สำคัญแสดงว่าทรงเป็นพระมหากษัตริย์

จักรกับตรีศูล คือ ตราเครื่องหมายประจำราชวงศ์จักรี  ม.อ. คือ อักษรย่อพระนามเดิม สมเด็จพระบรมราชนก เจ้าฟ้า  “มหิดลอดุลยเดช”

สงขลานครินทร์ คือ พระนามฐานันดรศักดิ์ที่พระราชชนก(พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว) โปรดเกล้าฯ สถาปนา “เจ้าฟ้า มหิดลอดุลยเดช” ดำรงพระนามอิสริยยศฐานันดรศักดิ์เป็นเจ้ากรมโดยพระราชทานชื่อเมืองสงขลาเป็นพระนามทรงกรม เพื่อเป็นเกรียติแก่เมืองสงขลาเมื่อ พ.ศ. 2446 เสมือนเป็นเจ้าแห่งนครสงขลา

ส่วนด้านล่างของสัญญาลักษณ์ เป็น ชื่อโรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษาฯ 

ช่องทางการติดต่อ


เลขที่ 181 หมู่ที่ 6 ต.รูสะมิแล อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000
Tel: