แผนการศึกษา

0

ครู/บุคลากร

0

นักเรียน

200

FACEBOOK โรงเรียน

ปฏิทิน โรงเรียน

ช่องทางการติดต่อ


เลขที่ 53/1 หมู่ที่ 3 ต.ยะหา อ.ยะหา จ.ยะลา 95120
Tel: 073-250238