เจ้าหน้าที่

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง กลุ่มสาระ กลุ่มบริหาร
1 นางสาวสูรีนา  สะกะแย ธุรการ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
2 นางสาวภาตาย๊ะห์  สุดะการิง การเงิน กลุ่มงานบริหารงานงบประมาณ
3 นางสาวอาวาตีฟ  แท บัญชี กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
4 นายอัครอม  ตอแลหม๊ะ IT กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ

ช่องทางการติดต่อ


เลขที่ 59/1 หมู่ที่ 3 ต.บาโงย อ.รามัน จ.ยะลา 95140
Tel: 088-7863448
E-mail : santiraman@gmail.com