เจ้าหน้าที่

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง กลุ่มสาระ กลุ่มบริหาร
1 นางสาวสูรีนา  สะกะแย ธุรการ
2 นางสาวพาดีล๊ะ  ละมูลอ ทะเบียนวัดผล
3 นางสาวภาตาย๊ะห์  สุดะการิง การเงิน
4 นางสาวอาวาตีฟ  แท บัญชี
5 นายอัครอม  ตอแลหม๊ะ IT
6 นายมูนีบ  สะแลแม IT

ช่องทางการติดต่อ


เลขที่ 59/1 หมู่ที่ 3 ต.บาโงย อ.รามัน จ.ยะลา 95140
Tel: 088-7863448
E-mail : santiraman@gmail.com