ครูบรรจุ

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง กลุ่มสาระ กลุ่มบริหาร
1 นางสาวนาปีเสาะ  โซ๊ะซูมะ ครูประจำชั้น
2 นางสาวอามีเน๊าะ  ดอเลาะ ครูประจำชั้น
3 นางสาวฮูสนา  หะยีดอเล๊าะ ครูประจำชั้น
4 นางสาวพาตีเม๊าะ  ยูโซะ ครูประจำชั้น
5 นางสาวนุรอานีซา  แปเราะ ครูประจำชั้น
6 นางสาวซาบูเราะ  ดีมูเละ ครูประจำชั้น คณิตศาสตร์
7 นางสาวฟาดีละ  ดอเลาะ ครูประจำชั้น วิทยาศาสตร์
8 นางสาวอนิส  ดือราแม ครูประจำชั้น สังคม ศึกษา และวัฒนธรรม
9 นางสาวนาดียะห์  ดาซิง ครูประจำชั้น ภาษาต่างประเทศ
10 นางฮาบีบะห์  สะมะแย ครูประจำวิชา ภาษาไทย
11 นางสาวมารีนา  นอจิ ครูประจำวิชา ภาษาไทย กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ
12 นางสาวรอซีด๊ะ  มะยาลี ครูประจำวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ช่องทางการติดต่อ


เลขที่ 59/1 หมู่ที่ 3 ต.บาโงย อ.รามัน จ.ยะลา 95140
Tel: 088-7863448
E-mail : santiraman@gmail.com