ครูบรรจุ

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง กลุ่มสาระ กลุ่มบริหาร
1 นางสาวฮูสนา  หะยีดอเล๊าะ ครูประจำชั้น
2 นางสาวนุรอานีซา  แปเราะ ครูประจำชั้น
3 นางสาวนาปีเสาะ  โซ๊ะซูมะ ครูประจำชั้น
4 นางสาวพาตีเม๊าะ  ยูโซะ ครูประจำชั้น
5 นางสาวมาริษา  นุศรี ครูประจำชั้น ภาษาไทย กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ
6 นางสาวอามีเน๊าะ  ดอเลาะ ครูประจำชั้น ประสบการณ์สำคัญ กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ
7 นางสาวซาบูเราะ  ดีมูเละ ครูประจำชั้น คณิตศาสตร์
8 นางสาวฟาดีละ  ดอเลาะ ครูประจำชั้น วิทยาศาสตร์ กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ
9 นางสาวอนิส  ดือราแม ครูประจำชั้น สังคม ศึกษา และวัฒนธรรม กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ
10 นางสาวสุไรดา  สะนิดาราสนิ ครูประจำชั้น สังคม ศึกษา และวัฒนธรรม กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ
11 นางสาวรอซีด๊ะ  มะยาลี ครูประจำชั้น การงานอาชีพและเทคโนโลยี กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ
12 นางสาวนาดียะห์  ดาซิง ครูประจำชั้น ภาษาต่างประเทศ
13 นางฮาบีบะห์  สะมะแย ครูประจำวิชา ภาษาไทย
14 นางสาวมารีนา  นอจิ ครูประจำวิชา ภาษาไทย กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ
15 นางสาวอัสมะ  วาจิ ครูประจำวิชา คณิตศาสตร์ กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ
16 นางสาวสูมัยยะห์  มาปะ ครูประจำวิชา ภาษาต่างประเทศ กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ
17 นางสาวซูนีเราะห์  ดอเลาะ อัลกุรอานและอัตตัฟซีร
18 นายอบูบักร  สะแหละ อัลหะดีษ กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ
19 นางสาวซูไฮบ๊ะ  อุเซ็ง วิทยาศาสตร์
20 นางมัรยัม  จิดอลี ภาษาต่างประเทศ

ช่องทางการติดต่อ


เลขที่ 59/1 หมู่ที่ 3 ต.บาโงย อ.รามัน จ.ยะลา 95140
Tel: 088-7863448
E-mail : santiraman@gmail.com