ผู้บริหาร

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง กลุ่มสาระ กลุ่มบริหาร
1 นายอับดุลรอซีด  นิริงจือแร ผู้รับใบอนุญาติ
2 นายอับดุรเราะห์มาน  ยะมะซิ ผู้จัดการ
3 นายอับดุลกอเดร์  มาจิ ผู้อำนวยการ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
4 นายมะนาวี  นิริงจือแร รองผู้อำนวยการ กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ
5 นายสุนทร  อาแซบาก้า รองผู้จัดการ

ช่องทางการติดต่อ


เลขที่ 59/1 หมู่ที่ 3 ต.บาโงย อ.รามัน จ.ยะลา 95140
Tel: 088-7863448
E-mail : santiraman@gmail.com