เกี่ยวกับเรา

ข้อมูลจำเพาะ

อักษรย่อ                             ศ.ย.

สีประจำโรงเรียน                   สีส้ม

คำขวัญโรงเรียน                   ตระเตรียมผู้นำ     คุณธรรมเป็นวิถี  สร้างคนดีสู่สังคม

ช่องทางการติดต่อ


เลขที่ 59/1 หมู่ที่ 3 ต.บาโงย อ.รามัน จ.ยะลา 95140
Tel: 088-7863448
E-mail : santiraman@gmail.com