เอกสารดาวน์โหลด

รูปภาพ หัวข้อข่าว เวลา action
แบบฟอร์มวิชาการ 4 ปีที่แล้ว รายละเอียด
หลักสูตรสถานศึกาษา 4 ปีที่แล้ว รายละเอียด
ตัวชี้วัดต้องรู้และควรรู้ ตามหลักสูตรแกนกลาง 2551 6 ปีที่แล้ว รายละเอียด
หลักสูตรแกนกลาง 6 ปีที่แล้ว รายละเอียด
คู่มือการทำแผนการจัดการเรียนรู้หน้าเดียว 7 ปีที่แล้ว รายละเอียด
แผนการจัดการเรียนรู้ 7 ปีที่แล้ว รายละเอียด

ช่องทางการติดต่อ


เลขที่ 59/1 หมู่ที่ 3 ต.บาโงย อ.รามัน จ.ยะลา 95140
Tel: 088-7863448
E-mail : santiraman@gmail.com