การเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 /2564 แบบเรียนที่โรงเรียนตามปกติ (On - site)

รายละเอียด
ประกาศการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 แบบ Onhand

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องหลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชกา
รายละเอียด

แผนการศึกษา

0

ครู/บุคลากร

0

นักเรียน

200

FACEBOOK โรงเรียน

ปฏิทิน โรงเรียน

ช่องทางการติดต่อ


เลขที่ 189 หมู่ที่ 4 ซ.- ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110
Tel: 032-782132
Fax: 032-782132
E-mail : pattanasartwittayatharang@psrp.ac.th