รับสมัครนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2566

โรงเรียนพัฒนศาสน์วิทยา(ฮูแตทูวอ) รับสมัครนักเรียนออนไลน์ผ่านระบบ ในระดับอนุบาล ปฐมศึกษา และมัธยมศึกษา
รายละเอียด
แผนการศึกษา

0

ครู/บุคลากร

0

นักเรียน

200

FACEBOOK โรงเรียน

ปฏิทิน โรงเรียน

ช่องทางการติดต่อ


เลขที่ 19/2 หมู่ที่ 4 ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000
Tel: 073-530736