บุคลการทั่วไป

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง กลุ่มสาระ กลุ่มบริหาร
1 นายมาหามะ  ดอมะ พนักงานดูแลอาคาร
2 นางสาวมาเรียน  ดือราแม พนักงานดูแลอาคาร
3 นายนิสุไลมาน  ปาแซ พนักงานดูแลอาคาร
4 นางสาวอามีเน๊าะ  เจ๊ะเต๊ะ
5 นางสาวยูคอย๊ะ  ปูเตะ
6 นางสาวแอเสาะ  อภิบาลแบ

ช่องทางการติดต่อ


เลขที่ 75 หมู่ที่ 2 ต.บาเจาะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา 95130
Tel: