ครูผู้ช่วยสอนหรือครูพี่เลี้ยง

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง กลุ่มสาระ กลุ่มบริหาร
1 นางสาวนูรียานี  ดอเลาะ ครูพี่เลี้ยงบริบาล
2 นางสาวอาลูฮา  เจ๊ะหะ ครูพี่เลี้ยงบริบาล
3 นางสาวนูรียะห์  อะเซ็ง ครูพี่เลี้ยงบริบาล
4 นางสาวรอกีเยาะ  เจ๊ะแม ครูพี่เลี้ยงอนุบาล
5 นางสาวคอยรียะห์  อภิบาลแบ ครูพี่เลี้ยงอนุบาล
6 นางสาวคอลีเยาะ  อูมา ครูพี่เลี้ยงอนุบาล
7 นางสาวอาแอเสาะ  หะมะ ครูพี่เลี้ยงอนุบาล
8 นางสาวราซาดา  อภิบาลแบ ครูพี่เลี้ยงอนุบาล
9 นางสาวคอตีเย๊าะ  ราแดง
10 นางสาวอาอีซะ  อภิบาลแบ
11 นางสาวมารีแย  แวดอเลาะ
12 นางสาวคอตีเย๊าะ  ราแดง
13 นางสาวยาวารีเยาะ  หะมิมะดิง
14 นางสาวมารีแย  ดามัน
15 นางสาวไซนับ  เจะแม็ง
16 นางสาวรุสมีนี  สูแว
17 นางสาวอาแอเสาะ  ซาซู

ช่องทางการติดต่อ


เลขที่ 75 หมู่ที่ 2 ต.บาเจาะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา 95130
Tel: