ครูผู้ช่วยสอนหรือครูพี่เลี้ยง

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง กลุ่มสาระ กลุ่มบริหาร
1 นางสาวอาลูฮา  เจ๊ะหะ ครูพี่เลี้ยงบริบาล
2 นางสาวนูรียะห์  อะเซ็ง ครูพี่เลี้ยงบริบาล
3 นางสาวรอกีเยาะ  เจ๊ะแม ครูพี่เลี้ยงอนุบาล
4 นางสาวคอยรียะห์  อภิบาลแบ ครูพี่เลี้ยงอนุบาล
5 นางสาวคอลีเยาะ  อูมา ครูพี่เลี้ยงอนุบาล
6 นางสาวอาแอเสาะ  หะมะ ครูพี่เลี้ยงอนุบาล
7 นางสาวราซาดา  อภิบาลแบ ครูพี่เลี้ยงอนุบาล
8 นางสาวอาอีซะ  อภิบาลแบ
9 นางสาวคอตีเย๊าะ  ราแดง
10 นางสาวมารีแย  แวดอเลาะ
11 นางสาวคอตีเย๊าะ  ราแดง
12 นางสาวไซนับ  เจะแม็ง
13 นางสาวมารีแย  ดามัน
14 นางสาวยาวารีเยาะ  หะมิมะดิง
15 นางสาวรุสมีนี  สูแว
16 นางสาวอาแอเสาะ  ซาซู

ช่องทางการติดต่อ


เลขที่ 75 หมู่ที่ 2 ต.บาเจาะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา 95130
Tel: