ศูนย์อาหาร

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง กลุ่มสาระ กลุ่มบริหาร
1 หน่วยจัดการรายได้  (อบน.ญวค.) แม่ค้า
2 ร้านมูนา ยำแซ่บ  (วิลาสินี ดำหม็อง) แม่ค้า
3 ร้านซอฮาบะฮฺ  (กันทิมา สังขาว) แม่ค้า
4 ร้านอามานีย์  (วิลัย เสมสรร) แม่ค้า
5 ร้านฮันนาน  (นูรีย๊ะ หวันเหล็ม) แม่ค้า
6 ร้านเจสมีย์  (อะฮ์หมัด อาแว) แม่ค้า
7 ร้านริสกีบารอกะฮฺ  (ซารีฟะห์ หะยีเตะ) แม่ค้า
8 ร้านบัยยีนุน  (อรัญ ราชเเดหวา) แม่ค้า
9 ร้านนาดา  (ใหม่สาเหราะ หมัดตะพงศ์) แม่ค้า
10 ร้านอัสมา  (สุติญา แก้วพรม) แม่ค้า

ช่องทางการติดต่อ


เลขที่ 2 หมู่ที่ 1 ซ.ทุ่งควนจีน1 ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Tel: 074-240222
Fax: 074-240134