หน่วยลงทุน

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง กลุ่มสาระ กลุ่มบริหาร
1 นางสาวนูรุลซาฮาราวาตี   ตามาซอ เจ้าหน้าที่จำหน่ายคูปอง
2 นางสาวนุสรัตน์  ฮะอุรา เจ้าหน้าที่มินิมาร์ท
3 นางสาวอัมพร  เปหมาน เจ้าหน้าที่มินิมาร์ท
4 นางสาววาซีละห์  ดอฆอ เจ้าหน้าที่โรงซัก
5 นางสาวนูไรดา   หะยีเจ๊ะมะ เจ้าหน้าที่โรงซัก
6 นางสาวสุกัญญา   บินต่วน เจ้าหน้าที่โรงซัก
7 นางสาววิลดา  ลาติสง เจ้าหน้าที่โรงซัก
8 นางสาวญันนะห์   สิงคาระ เจ้าหน้าที่โรงซัก
9 นางสาวหรมหล๊ะ  โอรามหลง เจ้าหน้าที่โรงซัก กลุ่มงานอาคารสถานที่ภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม
10 นางสาวฟารีดะห์   เจ๊ะแม เจ้าหน้าที่โรงซัก
11 นางสาวอารีณี  ปุโรง เจ้าหน้าที่โรงซัก
12 นางสาวสุกานดา   ยาชะรัด เจ้าหน้าที่โรงซัก
13 นางสาวฮาซานะห์   ดอฆอ เจ้าหน้าที่โรงซัก
14 นางสาวสุไวบ๊ะ  วานิ เจ้าหน้าที่โรงซัก
15 นางสาวซอฟียะห์  อาลี เจ้าหน้าที่โรงซัก

ช่องทางการติดต่อ


เลขที่ 2 หมู่ที่ 1 ซ.ทุ่งควนจีน1 ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Tel: 074-240222
Fax: 074-240134