หัวหน้ากลุ่มภารกิจ

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง กลุ่มสาระ กลุ่มบริหาร
1 นายมูฮัมหมัดฉุครี  หมาดเต๊ะ กลุ่มภารกิจบริหารวิชาการ ศิลปะ กลุ่มงานวิชาการ
2 นายฏอวูซ   วงศ์ญะมาล กลุ่มภารกิจกิจการนักเรียน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มงานวิชาการ
3 นายมูฮัมหมัดคอลีล  บินอะฮ์หมัด กลุ่มภารกิจคลังและทรัพย์สิน วิทยาศาสตร์ กลุ่มงานองค์กรสัมพันธ์
4 นางสาวฮุสนา  เหลาะเหม กลุ่มภารกิจอำนวยการ กลุ่มงานหอพักหญิง
5 นางสาวอารีร๊ะ  บินล๊ะ กลุ่มภารกิจปฐมวัย
6 นางสาวอัสมา  หลับด้วง กลุ่มภารกิจประถม คณิตศาสตร์ กลุ่มงานวิชาการ

ช่องทางการติดต่อ


เลขที่ 2 หมู่ที่ 1 ซ.ทุ่งควนจีน1 ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Tel: 074-240222
Fax: 074-240134