เกี่ยวกับเรา

ปรัชญาการจัดการศึกษา

" การจัดการศึกษาที่เป็นระบบและมีคุณภาพตามแนวทางการศึกษาอิสลาม(ตัรบียะตุลอิสลามียะฮฺ)ย่อมผลิตคนดี
(ศอลิห และมุสลิห) มีปัญญา รอบรู้ และเป็นผู้นำ " 

ช่องทางการติดต่อ


เลขที่ 2 หมู่ที่ 1 ซ.ทุ่งควนจีน1 ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Tel: 074-240222
Fax: 074-240134