แผนการศึกษา

0

ครู/บุคลากร

0

นักเรียน

200

FACEBOOK โรงเรียน

ปฏิทิน โรงเรียน

ช่องทางการติดต่อ


เลขที่ 36 หมู่ที่ 2 ต.บ้านเสด็จ อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี 84260
Tel: 077-403200
E-mail : kusoljitmechai@gmail.com

เกี่ยวกับเรา


ประวัติโรงเรียน