NO IMAGE
กำหนดการสอบแก้ ประจำภาคเรียนที่ 1/2562
สอบแก้วิชาสามัญ วันที่ 27-29 ตุลาคม 2562
สอบแก้วิชาศาสนา วันที่ 30-31 ตุลาคม 2562
ตั้งแต่เวลา 08.30 - 14.00 น. ใต้อาคารมุสลีมีน

รายละเอียด
แผนการศึกษา

0

ครู/บุคลากร

0

นักเรียน

200

FACEBOOK โรงเรียน

ปฏิทิน โรงเรียน

ช่องทางการติดต่อ


เลขที่ 84 หมู่ที่ 3 ต.ตาเนาะปูเต๊ะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา 95130
Tel: 0864804890

เกี่ยวกับเรา


แนะนำโรงเรียน