Untitled Document
เวลาละหมาด
เมนู
ข่าวและกิจกรรม
นักเรียนชั้น ป.4 ทัศนศึกษางานวิทย์ราชภัฎยะลา  

ในวันที่ 19 สิงหาคม 2557 ทางโรงเรียนดารุลอูโ,มนิบงบารู (แผนกอนุบาล-ประถม) โดยฝ่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้นำนักเรียนชั้น ป.4 จำนวน 89 คน เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา .....
วันที่ 22-08-2557 15:40:52
นักเรียนและครูปฐมวัยต้นแบบรับรางวัลจากนายก อบจ.  
เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2556 เวลา 9.00 น. - 12.30 น.โรงเรียนดารุลอูโลมนิบงบารู (แผนกอนุบาล-ประถม) โดยนางสาวฮาซีเยาะห์ กาหลง และเด็กหญิงอิบตีซาม เจะหะ นักเรียนชั้นอนุบาล 3/1 เข้าร่วมรับรางวัลครูปฐมวัยต้นแบบและเด็กปฐมวัยต้นแบบจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา นายมุคตาร์ มะทา .....
วันที่ 20-08-2557 16:43:15
ข่าวประชาสัมพันธ์
  Facebook โรงเรียน

Copyright © 2017 ischoolme.com All rights reserved
Design By Nuntana Group

Support Browser